درباره واحد آموزشی
بازگشت

درباره واحد آموزشی

واحد آموزشی

کارگاه های آموزشی: مددجویانی که از بهره هوشی مناسبی برخودار بوده و آموزش پذیر می باشند استعداد یابی شده و با توجه به توانایی هایشان در کارگاه های مختلفی مانند سفال گری، حصیر بافی، قالی بافی و... تقسیم شده و زیر نظر مربیان مجرب و کار آزموده به فعالیت می پردازند. حاصل تلاش مددجویان عزیز در این کارگاه ها تولید کار دستی های مختلفی می باشد که قابل ارایه به بازدید کنندگان و خیرین محترم می باشد

کلاس های علمی: مددجویان عزیز در این کلاس ها انواع مهارت های نوشتاری، حرکتی، ذهنی، خودیاری و اجتماعی را توسط مربیان و کارشناسان فرا می گیرند.

بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران Demo Images: Reyhaneh