واحدهای درمانی
بازگشت

واحدهای درمانی

واحدهای درمانی به منظور حفظ و افزایش سلامت و بهداشت جسم و روان مددجویان، انواع خدمات پزشکی و پیراپزشکی شامل: دندان پزشکی، معاینات پزشکی، اعزام به مراکز درمانی، خدمات آزمایشگاهی، گفتار درمانی، توان بخشی و... در شهرک نمونه به این عزیزان ارایه می شود

بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران Demo Images: Reyhaneh