درباره این واحد
بازگشت

واحد روابط عمومی

Sint, واحد روابط عمومیبا نگرش به این که فرزندان آسمانی به صورت شبانه روزی در شهرک نمونه نگهداری می شوند، لذا به منظور ایجاد محیطی مفرح و با نشاط در شهرک واحد روابط عمومی با همکاری سایر واحد ها اقدام به برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای برنامه های گوناگونی شامل برگزاری اردوهای زیارتی-سیاحتی، ورزشی، پخش فیلم، برگزاری مراسم و جشن ها بر اساس مناسبت های تقومی و... می نماید

بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران Demo Images: Reyhaneh